Ochrana osobních údajů

Firma Danfoss respektuje Vaše soukromí. Proto bychom Vás chtěli seznámit s našimi interními předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu Vašich osobních dat, ať už při nákupu některého z produktů Danfoss nebo při prohlížení našich internetových stránek. Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, společnost Danfoss se zavazuje nakládat s nimi podle níže uvedených interních předpisů. Doporučujeme Vám podrobně si přečíst tato pravidla.

Souhlas s interními předpisy Danfoss o nakládání s osobními údaji a jejich aktualizace

Při použití internetových stránek Danfoss dáváte společnosti Danfoss souhlas s použitím Vašich osobních údajů v souladu s níže uvedenými interními předpisy o nakládání s osobními údaji. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo jednostranně upravovat a měnit tyto interní předpisy. Všechny tyto úpravy a změny jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky internetových stránek společnosti Danfoss a jejich aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách Danfoss.

Typy osobních údajů a jejich použití
Pokud se návštěvník internetových stránek zaregistruje a stane se “registrovaným uživatelem”, společnost Danfoss pak o něm shromažďuje následující osobní údaje, včetně jména, titulu, jména firmy, e-mailové adresy, telefonních čísel, atd.. Společnost Danfoss nevyžaduje tyto osobní údaje pro získání přístupu na ty internetové stránky Danfoss, které jsou otevřené pro veřejnost.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

V některých případech se může stát, že bude nezbytné poskytnout některé Vaše osobní údaje oprávněným třetím stranám (např.: pokud Vám posíláme objednaný produkt, musí firma Danfoss sdělit Vaše jméno a adresu zasilatelské společnosti). Firma Danfoss samozřejmě limituje přístup třetích stran k Vašim osobním údajům. Ve všech ostatních případech se Danfoss zavazuje neposkytovat Vaše osobní údaje žádným třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Aktualizace osobních údajů u registrovaných uživatelů
Společnost Danfoss Vás žádá, abyste vždy uváděli pravdivé a aktuálně platné osobní údaje. O jakýchkoli změnách jména, adresy, zaměstnavatele, telefonního čísla nebo e-mailové adresy byste měli firmu Danfoss neprodleně informovat, abychom mohli odpovídajícím způsobem aktualizovat údaje ve Vaší zákaznické kartě.

Jak používá Danfoss cookies na internetu
Danfoss si je vědom své odpovědnosti vůči společnosti obecně, vůči svým zákazníkům a návštěvníkům webových stránek zejména.

Respektujeme soukromí osobních údajů a obavy, které mohou návštěvníci mít co se týká použití svých údajů. V těch případech, kdy shromažďujeme a používáme osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje), aplikujeme velmi osvědčených postupů, jako jsou „double opt-in“, atd.

Pokud jde o cookies (Cookies jsou malé textové soubory, které zvyšují uživatelský zážitek na webové stránky, tím, že systém rozpozná vracející se návštěvníky, atd. (viz odkaz)) Danfoss využívá pouze takzvaný „first-party cookies“, které jsou vytvořeny a využívány společností Danfoss.

Third-party cookies (cookies, které jsou vytvořeny, spravovány a analyzovány samostatný subjekt, což by mohlo některé služby, na organizaci hosting webových stránek) nejsou využívány Danfossem.
Danfoss nesdílí cookie data – nebo související chování uživatele – s jakoukoli třetí stranou.

Cookies v současné době používají v Danfossu na tomto webu:

Pardot, WebTrends and Google analytika
Sledování pohybu návštěvníka a využívání webových stránek s ochranou soukromí návštěvníka’

ASP.Net Session Cookie
Funkčnost určení

ASP.Net Profile Cookie
Funkčnost určení (Můj Seznam produktů)

Compass Cookie
Funkčnost určení (vnitřní použití)

Přihlášení na DECOM:
Funkčnost určení (přihlášení na webordering Danfoss)

acceptcookies
Uložit, pokud uživatel souhlasí s použitím cookies

cookieoptin
Uložit, pokud je zobrazen panel s odmítnutím cookies

ga-disable-{id}
Nastavit, pokud uživatel nesouhlasí s použitím Google Analytics

pi_opt_in
Nastavit, pokud uživatel souhlasí s použitím Pardot

Pokud chcete využívat internet společnosti Danfoss a nemůže přijmout použití těchto cookies, chceme vás vás požádat o deaktivaci používání cookies v nastavení prohlížeče.

Návod, jak cookies deaktivovat, naleznete na některých z těchto stránek:
http://www.2privacy.com/www/enable-cookies-disable/disable-cookies.html
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Ostatní relevantní odkazy pro vaši informaci:
Cookie definice – 1. a 3. strany:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.ehow.com/info_8087985_definition-tracking-cookies.html

Najít nejbližší montážní firmu

Zadejte adresu a najděte nejbližší montážní firmu.Search

Kontakt

DEVI
Danfoss s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
Česká republikaTel.: +420 283 014 111
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com